Hitvallás

Mint egy felekezetek közötti keresztény közösség arra törekszünk, hogy olyan környezetet biztosítsunk, ahol a fejlődő keresztény ember lelkileg és szellemileg növekedhet anélkül, hogy aláaknázná a felekezeti hagyományokat. Tiszteljük egymás értékeit, de figyelmünket nem a különbségek felé fordítjuk, hanem arra tekintünk, aki összeköt minket: Jézus Krisztusra. Hisszük, hogy a Biblia Isten által ihletett, teljes és befejezett, s mint Isten Igéje a legnagyobb hatalommal bír a keresztény hit és élet felett. Isten örökké létezik három személyben: Atya, Fiú és Szentlélek. Jézus Krisztus Isten örök, s egyetlen Fia. Mint igaz Isten és igaz ember megengedte magának, hogy egy szûztõl megszülessen. Bûntelen életén keresztül szeretetre tanította az embereket. Keresztre feszítették mint áldozatot a mi bûneinkért. A halálból való feltámadása után több mint ötszáz ember látta Õt, majd visszatért a Mennybe, hogy helyet készítsen számunkra. Isten elképzelése alapján teremtette a férfit és a nõt, akiket a Sátán megkísértett, s ennek következtében a bûnön keresztül fellázadtak Isten ellen. Az ember azonban újjászülethet a Szentlélek által és Isten gyermekévé válhat. A Szentlélek meggyõz arról, hogy bánjuk meg bûneinket, és ismerjük fel, hogy Jézus Krisztus az Úr. Jézus bennük él, képessé tesz minket arra, hogy Istenfélő életet éljünk. Az egyház Krisztus élő Teste a Földön, melynek feje maga Krisztus. A Test azokból áll, akik elfogadták Őt megváltójuknak és Uruknak. Jézus Krisztus vissza fog térni a Földre, hogy feltámassza a halottakat, megítélje a világot, és megalapítsa dicsõséges királyságát.