A New Life Alapítvány


A New Life kórus lelkesedése és akarása hosszú távon önmagában kevés az életben maradáshoz. Szükség van támogatókra, anyagi fedezetre, valamilyen szervezeti formára. Ezért a kórus mûködését a New Life Alapítvány segíti, mely 1991- ben jött létre az orosházi történelmi egyházak keresztény fiataljainak összefogására. Legfontosabb célkitûzései a keresztény értékek megismertetése, továbbadása, közösségek támogatása, keresztény könnyûzenei programok szervezése és lebonyolítása.

A helyi önkormányzattól kapott többszöri támogatásokon kívül az alapítvány 2003- ban sikeresen pályázott a Mobilitás által kiírt gyermek-táboroztatás pályázatra, és nyert 175.000 forintot. Ezen túlmenõen minden olyan adományt, támogatást szeretettel elfogadunk, mely hozzájárul a kallódó ifjúság összefogásához, Krisztusba vetett hit elmélyítéséhez, keresztény kultúránk ápolásához.

A New Life Alapítvány számlaszáma:

10402647-26411905-00000000


  • A New Life Alapítvány székhelye: 5900 Orosháza, Arany János u. 2/A
  • Az alapítói jogok gyakorlója: Nagy Róbert
  • Hivatalos képviselõ: Bánki-Horváth György
  • A kuratórium tagjai: Molnár Márta, Kondé Ágnes, Pleskó Krisztina